B O R I S S U A K D . O . O .

Molim pričekati dok se učita

Našice, Trg Izidora Kršnjavoga 3/ 1.Kat

Projekti/Reference

NAŠI PROJEKTI

Ovdje možete vidjeti sve naše projekte u kojima smo sudjelovali, radili i nadzirali


2004

Mercator centar

Izvedbeni projekt

Vanjska ovojnica

INVESTITOR

Tehnika d.d. Zagreb.


2005

Stambena građevina za Invalide Domovinskog rata

Izvedbeni projekt

Zidana konstrukcija, vanjska ovojnica

INVESTITOR

Republika Hrvatska


2006

Apartmanske vile

Izvedbeni projekt

Zidana konstrukcija, vanjska ovojnica

INVESTITOR

Našički interijer d.o.o. Našice


2007

Tvornica betona

Izvedbeni projekt

Betonska konstrukcija

INVESTITOR

Nexe beton d.o.o. Našice


2008

Hala za fini mlin

Stručni nadzor građenja

Vanjska ovojnica

INVESTITOR

Nexe beton d.o.o. Našice


2009

Upravna zgrada

Stručni nadzor građenja

Zidana konstrukcija, vanjska ovojnica

INVESTITOR

Osilovac d.o.o. Feričanci


2010-2011

Farma muznih krava

Stručni nadzor građenja

Zidana konstrukcija, vanjska ovojnica

INVESTITOR

Osilovac d.o.o. Feričanci


2011

Stambena zgrada

Energetski pregled

Vanjska ovojnica

INVESTITOR

HINA d.o.o. Našice


2012

Obiteljska kuća

Energetski pregled

Vanjska ovojnica

INVESTITOR

Tomislav Mendroš


2012

Objekt javne namjene, vrtić

Energetski pregled

Vanjska ovojnica

INVESTITOR

Grad Našice


2012

Upravna zgrada

Energetski pregled

Vanjska ovojnica

INVESTITOR

Anagalis d.o.o. Podgorač


2012

Obiteljska kuća

Energetski pregled

Vanjska ovojnica

INVESTITOR

Branko Mihalj


2012

Bioplinsko postrojenje

Stručni nadzor građenja

Betonska konstrukcija, vanjska ovojnica

INVESTITOR

Osilovac d.o.o. Feričanci


2013

Industrijski kolosijek

Stručni nadzor građenja

Betonska konstrukcija

INVESTITOR

Našicecement d.d.


2013

Nadstrešnica za junad

Stručni nadzor građenja

Betonska konstrukcija

INVESTITOR

Osilovac d.o.o


2014

Most na rijeci Jastrebica

Stručni nadzor građenja

Betonska konstrukcija

INVESTITOR

Našicecement d.d.


2014

Rekonstrukcija postrojenja

Stručni nadzor građenja

Betonska konstrukcija

INVESTITOR

Slavonija IGM


2016

Kolska vaga 60 t

Stručni nadzor građenja

Betonska konstrukcija

INVESTITOR

Osilovac d.o.o.


2016

Rekonstrukcija grijanja na farmi muznih krava

Stručni nadzor građenja

Betonska konstrukcija

INVESTITOR

Osilovac d.o.o.


2017

Betonski plato za stajnjak i teliće

Stručni nadzor građenja

Betonska konstrukcija

INVESTITOR

Osilovac d.o.o.


2018

Laguna za tekući digestat

Stručni nadzor građenja

Betonska konstrukcija

INVESTITOR

Osilovac d.o.o.


2018

Vinski podrum INOX

Stručni nadzor građenja

Betonska konstrukcija

INVESTITOR

Osilovac d.o.o.


2019

Vinski podrum drvene bačve

Stručni nadzor građenja

Betonska konstrukcija

INVESTITOR

Osilovac d.o.o.


2019

Rekonstrukcija Kurije Mihalović

Stručni nadzor građenja

Betonska konstrukcija

INVESTITOR

Našicecement d.d.


2020

Betonski platoi

Stručni nadzor građenja

Betonska konstrukcija

INVESTITOR

Osilovac d.o.o.


2021

Prijenosno naftno postrojenje

Stručni nadzor građenja

Betonska konstrukcija

INVESTITOR

Osilovac d.o.o.